SākumsNoteikumi

  Mājaslapas noteikumi

 1. Kopējie noteikumi

  1. Lietotājam pirms portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Mums ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas portālā.
  2. Ja Portāla lietotājs lieto portālu vai veic jebkādas aktivitātes portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.
  3. Kateogoriski aizliegts pārpublicēt šeit esošos materiālus.
   
  Uzvedības normas
  1. Stingri aizliegts izmantot necenzētos vārdus, lamuvārdus, aizskarošus izteicienus neatkarīgi no tā, kādā veidā un kam tie tika adresēti. Tai skaitā arī burtu aizvietošana ar simboliem.
  2. Aizliegta rasu un tautību naida kurināšana, reliģiskā naida kurināšana.
  3. Aizliegta jebkāda reklāma, tai skaitā arī interneta resursu reklāma.
  4. Kategoriski aizliegts apspriest administrācijas darbību jebkuros forumos, čatos, komentāros vai tēmās, izņemot specializēto forumu, kas paredzēts visu vietnes un forumu darbības aspektu apspriešanai.
   
  Komentāri
  1. Aizliegts materiālu komentāros pārrunāt savas privātās lietas ar citiem.
  2. Komentāros izsakām tikai savu viedokli par materiālu.
  3. Aizliegts komentāros lamāties un ievietot reklāmas (internta resursus) – vairums no interneta resursuiem/mājaslapām ir bloķētas mūsu portālā.
   
  Lietotāju reģistrācija
  1. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt pakļauties dotajiem noteikumiem.
  2. Lietotājvārda izvēle ir Jūsu brīvā izvēle. Administrācija patur tiesības aizliegt lietot noteikto lietotājvārdu, ja tā izmantošana neatbilst vispārpieņemtajām morālajām un ētiskajām normām vai arī aizskar citus Portāla lietotājus. Aizliegts reģistrēt lietotājvārdu, kas ir līdzīgi administrācijas lietotājvārdiem tiktāl, ka var maldināt citus foruma lietotājus.
  3. Reģistrējoties Jums ir jānorāda patiesa informācija par sevi.
  4. Reģistrējoties Jums ir jānorāda reāla sava E-pasta adrese, jo uz to atnāks reģistrācijas apstiprinājums.
  5. Reģistrējoties portālā Jūs apstiprinat, ka ievērosiet punktu ”3. Kateogoriski aizliegts pārpublicēt šeit esošos materiālus.”

 

Nolaist
Atvērt ČATU
Lai pievienotu ziņu autorizējies
0